Épületeink
cím

P-ţa Jean Calvin nr. 2 Tel: 0261-710 635, Fax: 710 635

FELVÉTELI ·VIZSGATÉTELEK

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület· gimnáziumainak

IX.ostályába

BIBLIAISMERET

 

Ószövetség

 1. Isten teremtő munkája: a világ és az ember    (1 Móz. 1-2 részek)
 2. A bűn és annak következményei                    (1Móz. 3; 4,1-13)
 3. Isten ítélete és Noéval kötött szövetsége        (1Móz. 6-9 részek)
 4. Ábrahám próbatétele               (1Móz. 22)
 5. Mózes születése és elhívása           (2Móz. 2-3 részek)
 6. Isten gondviselése                           (2Móz. 15,22-27 és 16-17 részek)
 7. Szövetségkötés és Törvény            (2Móz. 19-20 részek)
 8. Sámuel királlyá keni Dávidot             (1Sám 16)
 9. Salamon király bölcsessége            (1Kir. 13)
 10. Illés próféta                                      (1Kir. 17-19 rászek

 

Újszövetség

 1. Jézus születése                                          (Lk. 2)
 2. Keresztelő János szolgálata                       (Mt. 3)
 3. A kánai mennyegző                                     (Jn. 2)
 4. Jézus megdicsőülése a Tábor hegyén        (Lk. 9,28-36)
 5. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd    (Lk. 10,25-37)
 6. A tíz leprás meggyógyítása                         (Lk. 17,11-19)
 7. Jézus bevonulása Jeruzsálembe                (Lk. 19)
 8. Nagycsütörtök eseményei                           (Lk.22,1-39)
 9. Jézus szenvedése és halála                       (Lk. 23,26-56)
 10. Jézus feltámadása és a feltámadás utáni megjelenései(Jn. 20-21 részek)
 11. Áldozócsütörtök                                           (Ap.Cel. 1)
 12. Pünkösd                                                        (Ap.Csel.2)    

 

ÉNEKANYAG
ZSOLTÁROK

 1. XXV. Szívemet hozzád emelem
 2. XXXV.Perelj uram perlőimmel
 3. XLII. Mint a szép híves patakra
 4. L. Az erős Isten uraknak Ura
 5. LXV. A Sionnak hegyén Úr Isten
 6. LXVI. Örvendj egész föld az Istennek
 7. LXXX. Hallgass meg Izráel pásztora
 8. LXXXIV. Oh seregeknek Isten
 9. LXXXIX. Az Úrnak irgalmát
 10. XC. Tebenned bíztunk
 11. CXXXVIII. Dicsér téged teljes szívem

                                                       
Dicséretek:32, 63, 81, 100, 200, 236, 263, 287, 290, 389, 396, 397.

 

 

 

ugras a tetejéreUgrás a tetejére

Copyright © 2009 Szatmárnémeti Református Gimnázium.- Az oldalt készítette Elek Kinga

Országos vallásolimpia

Presbitérium

Végzőseink

 

Prezsbitérium

Végzőseink

Nagyjaink