Épületeink
cím

P-ţa Jean Calvin nr. 2 Tel: 0261-710 635, Fax: 710 635

A Református Gimnázium Diákpresbitériuma

„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.”
        
Apostolok Cselekedetei 20: 28                                                                                        
A diákpresbitérium egy olyan keresztyén jellegű diákszrvezet, amely gimnáziumunkban évente megújul. A presbitérium tagjai a gimnázium diákjaiból kerülnek ki úgy, hogy minden osztályban az illető osztályközösség megválaszt egy diákot, aki a közösség bizalmát élvezi és aki képviseli majd az osztályt a diákpresbitériumban. A diákszervezet élén a gondnok és segédje áll, ők hívják össze kétheti rendszerességgel a tagokat a gyűlésekre, amelyeken megbeszélik azokat a kértdéseket, felmerülő problémákat, amelyek a diákokat érintik, valamint előkészítik és megszervezik azokat az eseményeket, amelyeket a presbitérium felvállal. Ilyenek a Gólyabál, a Reformáció Emlékünnepe, a Jótékonysági est, az Adventi-bazár, a Farsang, a Csendes-nap.   A gyűlésen elhangzottakról a megbízott titkár jegyzőkönyvet készít, amelyet két presbiter hitelesít. Az anyagi ügyekről a pénztáros gondoskodik.    

Eseményeinkről részletesebben

Október 31, a Refromáció Emlékünnepe

Az iskola diákjai részt vesznek a Láncos-templomban tartandó istentiszteleten, amelyen rendszereséggel egy volt refis lelkipásztor hirdet igét. A nap további eseményei: előadások, egyháztörténelmi vetélkedő, dolgozatok bemutatása, a 95 tétel elkészítése és szimbólikus kifüggesztése az iskola előcsarnokában.

Jótékonysági – est

Furcsán hangzik, de áldást és lelki gazdagodást jelentő esemény. Két esztendővel ezelőtt jött az ötlet és azóta hagyományt teremtettünk. Két éve egy leukémiás kisleány számára gyűjtöttünk, tavaly a nagytarnai ifjúsági tábor renoválási költségeire.

Adventi bazár

Az Advent beköszöntével mi is újra munkálkodásba kezdünk, hiszen az advent nem is lenne igazi bazár nélkül. A dp tagjai lelkesen készülnek mindig az adventi koszorúkkal, kopogtatókkal és különböző díszekkel, amelyeket később a tanáraink és a diákság jópénzért lelkesen elkapkodnak. Általában ezen a napon délután programok is vannak: lehet sportolni, bár a hidegre való tekintettel csak teremben, kézműveskedni, énekelni, mesét mondani stb.

Farsang

Az első félév  lezárása előtt megszervezzük a hagyományos farsangi ünnepség-sorozatot. A mi farsangunk nem csupán ötletes maskarákból áll, hanem szórakoztató jellegű játékokból, vetélkedőkből(ügyességi, karaoke, fánkevőverseny) is.

Csendes nap

Véleményem szerint ez az a nap, amit a legjobban kedvelnek a diákok. Színes programok és lazítás. Általában májusban kerül rá sor. Idén, rendhagyó módon a színházban rendezték a kezdő programokat, a nyitó áhítat után. A színházban  sokan szinte hasukat fogva kacagtak a Ion Creanga Általános Iskola VII.osztályos diákjainak a műsorán, akik  a 21. századi "modern diákok" óráiba engedtek kis betekintést. Ezt követte a testvér-párbaj, ami nem másból állt, mint az iskolánkba járó testvérpárok  önmaguk és testvérük ismeretéből álló vetélkedő. A hangulatot még kicsattanóbbá már csak a fordított órák tették, amikor diákok próbálkoztak tanárokat nevelni inkább kevesebb, mint több sikerrel. A sok nevetés után visszatérve az iskolába tea és sütemény várta a diáksereget.  A közös program itt vált szét évfolyamokra volt történelmi vetélkedő, pályaválasztás, összerázódás, kézmüveskedés és még kirándulás is.

Vezetőség:

 • Elnök:
 • Jegyző-titkár:
 • Pénztáros:
 • Alelnök:

Diák Presbitérium tagok:

 • VI.
 • VII.
 • VIII.
 • IX A.
 • IX.B
 • IX.C
 • X.B
 • X.C.
 • XII.B
 • XII.C

ugras a tetejéreUgrás a tetejére

Copyright © 2009 Szatmárnémeti Református Gimnázium.- Az oldalt készítette Elek Kinga

Országos vallásolimpia

Presbitérium

Végzőseink

 

Prezsbitérium

Végzőseink

Nagyjaink