Szeretettel üdvözöljük a 2014-es országos vallásolimpia honlapján, melyet a római-katolikus, református és  unitárius felekezetű diákok számára szervez a Nemzeti Oktatási Minisztérium, a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség, a  Hám János Római-Katolikus Teológiai Líceum és a Szatmárnémeti Református Gimnázium április 7-11 között.  Városunkban hagyománya van a felekezeti oktatásnak. 1991-ben indult újra a római-katolikus és a református  oktatás. Lassan teljes iskolahálózattá nőtte ki magát óvódától a posztlíceális képzésig, ezáltal igazolva a Reményik  Sándor-i gondolatot: „templom és iskola” elválaszthatatlan kapcsolatát.  A kereszténység szellemében mindkét intézmény az évek folyamán sok-sok a diákságnak, a nagyobb közösségnek  szóló rendezvényt szervezett és szervez.   Örömünkre szolgál, hogy idén házigazdái lehetünk ennek a felekezetek közi országos nemes versengésnek, mely  reményeink szerint megerősíti felekezeti és nemzeti identitásunkat, ugyanakkor közelebb is hozza egymáshoz történelmi  egyházainkat.  Minden résztvevőt szeretettel várunk!                    A szervezők                                    Szatmárnémeti,   2014.február 5.   Póti Eduárd - János – Szatmárnémeti Református Gimnázium