Épületeink
cím

P-ţa Jean Calvin nr. 2 Tel: 0261-710 635, Fax: 710 635

Admitere

în clasa a IX-a profil teologic

 

Ierarhie pe județ 2018

Rezultate religie reformată

Rezultată limba maghiară

 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019, LICEUL REFORMAT SATU MARE ORGANIZEAZĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA A IX-A PROFIL TEOLOGIC – 28 LOCURI
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ÎN DATA DE 14 ȘI 15 MAI ORELE 9-15 LA SECRETARIATUL LICEULUI.
DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI LA RELIGIA REFORMATĂ -16 MAI, ORA 15.
ACTE NECESARE
-ANEXA LA FIȘA DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROBELE DE APTITUDINI
-COPIE XEROX DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE
-COPIE XEROX DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE
                TOTODATĂ LA LICEUL REFORMAT SE DESFĂȘOARĂ PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MATERNĂ MAGHIARĂ ȘI GERMANĂ DE LA ORA 15.

 

DIRECTOR,
Póti Eduard János

ugras a tetejéreUgrás a tetejére

Copyright © 2009 Szatmárnémeti Református Gimnázium.- Az oldalt készítette Elek Kinga

Országos vallásolimpia

Presbitérium

Végzőseink

 

Prezsbitérium

Végzőseink

Nagyjaink