Épületeink
cím

P-ţa Jean Calvin nr. 2 Tel: 0261-710 635, Fax: 710 635

Becsengettek

 
Ora et Labora- Imádkozzál és dolgozzál, 452 esztendeje ez iskolánk jelszava. Lelkiekben és szellemiekben, Istent kérve kell törekednünk a gyarapodásra. Az elmúlt 452 esztendőben semmi sem változott ezen, sőt hangsúlyosabbá vált a kijelentés. A mai, XXI. századi fiatalnak imádkoznia és dolgoznia kell azért, hogy gyülekezete, társadalma szerves részét képezhesse. Ebben a szellemben vette kezdetét a 2009-2010 es tanév a Református Gimnáziumban. Együtt, gyülekezetként álltunk meg Szeptember 14.-én a Láncos templom falai között, kicsik és nagyok egyaránt, s hallgathattunk  Ft. Csomai Árpád Generális Director hozzánk intézett gondolatait, melynek alapjául a Máté evangéliumából jól ismert talentumok példázata szolgált.
Igehirdetésének fő pilléréül a talentumokkal történő hasznos sáfárkodást emelte ki . Rámutatatott arra, hogy Jézus és Isten elvárja tőlünk, hogy hasznosan gazdálkodjunk azzal, amit adott nekünk. A jó Isten mindenkit megáldott valamilyen  kinccsel, melyeket nem csak lehetőségünk kihasználni s azokkal élni, hanem kötelességünk is , hiszen ha nem élük vele, nem magunk ellen vétünk, hanem az ellen a jóságos és gondviselő Atya ellen, aki ezzel megáldott minket. Prédikációjában megpróbált minket rávezetni arra, hogy a testünk által szemet és nyelvet is kaptunk, melyek fontos részét képezik talentumainknak. Mi döntjük el azt, hogy mire használjuk ezeket, hogy tekintetünket a Bibliára fordítjuk, avagy az élet bujaságai, az Ördög kísértése elvonja arról tekintetünket, s nyelvünket arra használjuk, amire Jézus tanít minket,  Isten nagy nevének dicsőítésére, avagy a gonosz által sugallt, bűnös, sértő, másokat megsebző gondolatok kimondására.
Prédikációja végén, pedig azt a kérdést vetette fel nekünk , mit tettünk volna, ha azt kérdi tőlünk, hogy örülünk-e a tanévkezdésnek, hiszen egy diák gyakorta zúgolódik a ránehezedő terhek miatt, s inkább próbálja azt megkerülni, de más megvilágításból kell tekintenünk az iskolára. Egy ajándékként, amit a jó Istentől kaptunk, hálásnak kell lennünk azért, hogy számunkra megadatott a lehetőség, hogy egy jól felszerelt, meleg, kellemes légkört sugalló iskola, jól felkészült és barátságos pedagógusok várják az új és régi diákokat egyaránt. Ki kell fejeznünk a hálánkat mindezekért, azzal, hogy ezekkel a lehetőségekkel, s a kapott talentumokkal mindent megteszünk lelki és szellemi épülésünkért egyaránt.          
De a pedagógusok s a szülők is talentumokat kaptak általunk, diákok által, a nevelés talentumait, hiszen az ő feladatuk az új generáció olyan módú fölnevelése, hogy a társadalmunk s gyülekezeteink majdan építő tagjaivá válhassanak. Ez egy nagy kötelesség, mellyel nem szabad visszaélni. Nem mondhatják azt, hogy ettől a pillanattól álljanak meg a fiatal diákok a saját lábukon, mindig lehet többet és többet tenni a diákokért, s ez nem csak lehetőségük, hanem kötelességük kell legyen!
Ft. Csomai Árpad Generális Director prédikációja után iskolánk igazgatónője, Szilágyi Éva megtartotta évnyitó beszédét s köszöntötte az egybegyűlteket. A hosszú vakáció eltelte után ismételten egy hosszú s munkával teli év előtt állunk, mutatott rá, bár már lassacskán 20 éves lesz az újonnan alapult Református Gimnázium, még mindig  többet és többet kell tennünk, hogy bebizonyítsuk létjogosultságunkat az erdélyi és a romániai oktatási rendszerben. Elmondta, hogy a mi évnyitóink másak, hiszen mi együtt, gyülekezetként kérjük Isten támogatását az elkövetkezendő megpróbáltatásokhoz ebben az iskolai tanévben is. Mindenkinek van oka aggodalomra, hiszen a szülők féltik a gyerekeiket, hogy hogyan sikerül nekik a beilleszkedés, a végzős diákoknakott az érettségi, a kisebb diákok az előttük álló megpróbáltatásoktól félnek. A tanárok előtt pedig ott vannak az oktatási törvény újításai,  még mindig nehéz bennük eligazodni, s még mindig ott vannak a szürke foltok, s nem tudni, hogy ezek az új dolgok milyen jövendőt hoznak iskolánk számára, de ha együtt, gyülekezetként fordulunk Isten színe elé, akkor Ő  áll mellettünk , Ő segít át minket a nehéz időszakokon, ahogyan azt tette eddig is. A reformáció egyik hitvallása: „Ha Isten velünk kicsoda ellenünk ? ”, s valójában kicsoda is lehet akkor ellenünk, ha a legnagyobb erő a mi oldalunkon áll. Végezetül igazgatónőnk a szülők és a pedagógusok együttműködését kérte ahhoz, hogy a munka közösen még gördülékenyebben folyhasson ebben a tanévben is. Ezt követően iskolánk igazgatónője ünnepélyesen megnyitotta a 2009-2010-es tanévet, boldog új évet és jó munkát kívánt mindenkinek.
Az igazgatónő beszéde után az újonnan érkezett diákok és tanárok ünnepélyes fogadalomtételére került sor, mely minden tanévkezdés legünnepélyesebb momentuma.
Az évnyitó istentisztelet fényét emelte a lelkészek és iskolánk kis tagozatos diákjai  egyesült kórusának előadása, három csodás, szívet, lelket melengető zeneművel. Ezt követően Vajas Petra X.B osztályos tanuló szavalatát hallgathatták meg az egybegyűltek.
Az ünnepi istentisztelet záró akkordjaként pedig Nemzeti Imánk, a Himnusz eléneklésére került sor.
évnyito
Új tanáraink
Útravaló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Szatmárnémeti Református Gimnázium.- Az oldalt készítette Elek Kinga

Országos vallásolimpia

Presbitérium

Végzőseink

 

Prezsbitérium

Végzőseink

Nagyjaink