Épületeink
cím
P-ţa Jean Calvin nr. 2 Tel: 0261-710 635, Fax: 710 635

Az AUTONET az alábbi munkalehetőségeket ajánlja figyelmébe

a Református Gimnázium diákjainak:

 

Autonet

 

 

 

 

Beiratkozás a Református Gimnázium óvodájába

 

oviovi

 

Református óvodánk szeretettel várja a leendő kiscsoportosokat a 2017-2018-as tanévre való beiratkozásra.

A beiratkozás időpontja: 2017, május 22- június 16, 11 és 15 óra között, a Ioan Slavici 44. szám alatt.

Szükséges iratok:

  • a gyermek keresztlevélmásolata;
  • a szülők személyi igazolvány másolata;
  • a szülők munkahelyi igazolása;
  • típuskérvény (az óvodában igényelhető);

A nagyobb csoportokba való újrairatkozás időpontja: 2017, május 8-19, 11 és 15 óra között

 

 

Egy szép barátság kezdete…

 

előkészítősök

 

 

A Református Gimnáziumban  vendégeskedtek a 1o-es Számú Általános Iskola  előkészítősei  Mihalka Tünde tanító néni kisdiákjai és Baranyai Zsuzsa tanító néni elsősei. A vendégeket Mekker Melinda előkészítősei és Cuculeanu Andrea elsősei nagy szeretettel várták és fogadták  egy jó hangulatú közös kézműveskedésre, karácsonyi készülődésre.
A gyerekek nagyon élvezték a közös munkát. A tanítónők irányításával, fenyőfát készítettek , majd a kis kukták megtanulták a kókuszgolyó elkészítésének módját, és természetesen el is fogyasztották, amit közös munkával ügyes is kis kezecskéjük elővarázsolt. A legkisebbek karácsonyi kopogtatót és angyalkát vihettek haza, az elsősök pedig egy Karácsonyi társasjáték keretén belül ismerkedtek, majd  közös karásonyfát díszítettek fel saját készítésű csengőkkel.  
Mindannyian éreztük, hogy milyen jó volt együtt lenni, közösen erőt gyűjteni. A beszélgetésekben, nevetésben, egymásra figyelésben, közös barkácsolásban, a találkozó közben szívből felhangzó karácsonyi énekekben, jókívánságokban, ölelésekben ott volt a SZERETET, ami egy szép barátság kezdete.

Mekker Melinda tanítónő

 

 

Váci Mihály:

Te bolond

Már összeroskadsz, – végre mondd:
mit is akarsz hát, te bolond?
Ki biztatott e sorsra itt,
hogy szívedet rohamra vidd,

és kitárt mellel odaállj,
hol a veszély szíven talál?
Honnan vetted rá a jogot,
ki volt ki felhatalmazott,
hogy érte és a neviben
egy szót is szóljál? – Senkisem!

Ki választott és ki jelölt,
hogy ostorozd és védjed őt?
Ki kérte forró haragod,
szeretni ki bujtogatott?
S hogy felgyújtsd magas éjjelek
csúcsán lobogó életed,
és élni is kevés erőd
úgy szervezd, mint egy haderőt,
s hadseregek indulatát
vezényeld a szíveden át.

Mondd, mért becsülted túl magad,
hogy fejed ily dologra add,
és magad olyan ügyre szánd,
melyre téged senki se várt?
Látod, már azok éppen ők,
kikért elszórtad szép erőd,
megvannak nyugton nélküled,
kivívják győztes ügyüket,
sorsukat bizton terelik
cél felé időnk medrei.

Mi űz hát mégis? – Végre mondd:
ez az értetlen hajsza, gond,
kamasz-szerelem mire kell,
hogy izgass, tüntess, énekelj,
s országos árulásokon
elbőgd magad még – te bolond!
Te hívatlan is érkező,
szólítatlan jelentkező,
kit minden jó ügy besoroz,
a baj magához toboroz;
hol nem számítnak rád soha,
ott vagy legjobb sorkatona;
lóhátról gúnyolt szuronyos,
taposó szívű gyalogos;
a homokzsáknak szánt baka,
aki hadjárat egymaga.
Cselédek fia: – drága szép
ügyhöz szegődött hű cseléd.
Kamaszként már a tanító
eljegyzett sorsát álmodó:
– tanya ügyvédje, mérnöke
történelmünk vad ügynöke,
paraszt fiúkért szájaló,
állásaikért házaló.
Nyilvános összeesküvő –
– biztat cinkosod: a jövő.
Eszpresszók és tanyák között
bújkáló, mindig körözött
népszerűsített lázadó,
ki érvet, fegyvert, lázító
híreket hordoz, – jelszava:
– „Járda, villany, gyár, iskola!”

Te gondok fölött számadó,
ország ügyében utazó
történelmi alkalmazott,
irodalmi vándorbotok
örököse, zarándoka,
te eszmék hivatalnoka.
Ünneprontó az ünnepen,
te országosan szemtelen,
feszengve hallgatott pimasz,
számonkérő hangú paraszt.
Rádszólnak, lásd, leintenek,
mosolyognak, legyintenek,
hagyják, hogy haragod kiöntsd,
– nem árt, ha „magában dühöng”
S halálos indulataid
nem érti, kire tartozik.

De mondd, kiáltsd, terjeszd, dadogd
jogos igazad, igaz jogod.
Kiáltsz – s nem hallgatnak oda?
Te nem hallgathatsz el soha!
Elhallgatnak? – Légy hangosabb!
Nincs jogod, hogy hangot ne adj
azoknak, kiknek motyogás
a hangjuk, meg káromkodás.
– Verd magad, mint a szív, zuhogj,
ne éltessen már csak e gond:
Magad értük halálra rontsd,
míg össze nem rogysz – te bolond!

 

 

 

'56-os emlékezés a Refiben

 

 

Iskolánk nyolcadikosai egy színvonalas előadás kereteiben elevenítették fel az '56-os eseményeket a nézők soraiban ülő szülőknek, tanároknak és diákoknak.

 

Csütörtökön délután 14 órától került sor annak az irodalmi- verses- zenés összeállításnak a bemutatására, amelyet Varga Bressel Christiane magyartanárnő, a nyolcadikos diákok osztályfőnöke állított össze. A terem díszletét Igli Brigitta készítette, az énekeket pedig Higyed Gyöngyi zenetanárnő koordinálta.

Varga Bressel Christiane köszöntötte az egybegyűlteket, és ráhangolta a közönséget a tartalmas összeállításra, mintegy átvezetve őket a múlt eseményeihez. A táncmontázs, a jelenetek komolysága, a versek és énekek azt üzenték a ma embere számára, hogy az emberi eszme kortalan, nem időhöz kötött, 1956-ban is Dávid harcolt Góliát ellen, hogy ez mennyire igaz, bizonyítják az időtlenséget és a napra kész üzenet-értéket a Kormorán együttes dalai is. A kérdésre a válasz az ünneplő közönség lelkében született.

Hol vannak a vitézek?
Valahol köztünk élnek!
Hol vannak a vitézek?
Hol vannak, kik sohase félnek?
Hol vannak a vitézek?
Valahol köztünk élnek!
Hol vannak a vitézek?
Akik hazát nem cserélnek!

 

 

 

Tanévnyitó 2015

 

nulladikosok

 

Ismét megszólalt az ősi Alma Mater csengője szeptember 14-én, hétfő reggel 9 órakor, hogy új munkára szólítsa fel a Református Gimnázium diákjait és tanárait. A szépen felújított tantermekben várták a tanítók és az osztályfőnökök a régi és az új diákokat, hogy a tanév első osztályfőnöki óráján megbeszéljék a tanévkezdéssel kapcsolatos teendőket.

Az előkészítő osztályosok és az ötödikesek szüleikkel érkeztek az első osztályfőnöki órára, majd ezután valamennyien a Láncos - templomban tartandó tanévnyitó hálaadó istentiszteletre mentek.

A templom zsúfolásig megtelt diákokkal, gyerekeiket kísérő szülőkkel, pedagógusokkal.

Igét hirdetett Nt. Kovács Sándor esperes úr, aki ünnepi köszöntőjében kiemelte azt, hogy az egyház és az iskola kapcsolata szükségszerű egy olyan világban, amelyben mindenkinek szüksége van útjelző táblákra, melyek segítenek megtalálni a helyes irányt az életben. ezek a "táblák" a keresztyén erkölcs alappillérei, s melyek ismerete és gyakorlása nélkül az iskola csak száraz tudásanyag átadására szolgáló intézmény volna. Hangsúlyozta azt is, hogy igen nagy felelősség hárul a pedagógusok, a lelki nevelők mellett a szülőkre is, akiknek megköszönte az iskolába vetett bizalmat és támogatást. A diákokhoz szólva kitartó munkára, szorgalomra biztatta őket, s végül áldást mondott munkájukra, továbbá a pedagógusok és a nevelők munkájára.

Nt. Nagy Sándor, nagykárolyi esperes úr is köszöntötte a diákokat, nevelőket és szülőket. A nemzeti megmaradás fontosságáról beszélt, az anyanyelv, a hagyományok őrzéséről és a tisztességesen végzett munka fontosságáról. Ő is sok sikert kívánt a diákoknak a most kezdődő tanévhez, és áldásban részesítette őket.

Nt. Gellén Sándor nagybányai esperes úr köszöntőjében a diákokhoz, nevelőkhöz és a szülőkhöz intézte szavait s ő is a munka komolyságáról és a tanuláshoz való pozitív hozzáállás fontosságáról beszélt.

Szilágyi Éva, a Szatmári Református gimnázium igazgatónő beszéde a múlt és a jelen összevetésével indult. Elmondta, hogy már 20 éve annak, hogy a gimnázium kinyitotta kapuit, s az a maroknyi kis sereg milyen hittel és lelkesedéssel nézett előre. Mára a Láncostemplom megtelt diákokkal, kicsikkel és nagyokkal. Az első "refisek" most gyerekeikkel kézenfogva visszatértek, "hazahozták" kamatoztatni azt a hitet, amivel egykor őket is feltarisznyázták. Ez a folytonosság és igény az iskola létezésének az alapja - s mindez az "Ora et labora" elvnek köszönhető, amelyet a gimnázium a kezdetek óta folyamatosan vall.

Kereskényi Gábor, az RMDSZ képviseletében köszöntötte a jelenlevőket, méltatta a tanulás fontosságát és sok sikert kívánt az új tanévben a diákoknak és tanároknak.

Az iskola kórusa, Higyed Gyöngyi karnagy vezetésével elénekelte a "Milleniumi ódát", majd az előkészítő osztályosok beavatása következett. A végzős diákok kézen fogták a kicsiket, s felemelték őket, hogy a jelenlétüket szimbolizáló "madarakat" feltűzhessék az "élet fájára". Cuculean Debreczeni Andrea, az iskola előkészítő ostályosainak a tanító nénije bemutatta a gondjaira bízott 25 apróságot.

Simon Hunor II. osztályos tanuló Juhász Magda: "Hová lett az ellenőrző" című versével derítette mosolyra a jelenlevőket.

Végül elhangzott az előkészítő osztályosok, az V. osztályosok és a IX. osztályosok fogadalomtétele.

Fogadalmat tettek az ebben az évben a Refibe érkezett tanárok, köztük Lydia Kerpel, aki az Erasmus program révén iskolánkban segít az angol nyelv tanításában. Ezután Mészáros Amanda, IX. B osztályos tanuló népdalcsokrot adott elő.

Iskolánk lelkésze, Ft. Ilonczai Zsombor is köszöntötte a gimnázium tanári karát, a diákokat és a szülőket.

Az ünnepi istentisztelet nemzeti imánk közös eléneklésével zárult.

Varga Bressel Christiane - magyartanár

 

Nyílt nap a Református Gimnáziumban

refi

Április 29-én ismerkedhetnek meg az iskola működésével, tanáraival és diákjaival a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosok.

A Református Gimázium is csatlakozik az oktatási intézmények sorához, amelyek nyílt napot tartanak a hét folyamán. Április 29-én reggel 9 órakor kezdődik a nyílt nap, melynek keretében a nyolcadik osztályt most végzők megismerkedhetnek "Refi" tanáraival és diákjaival, egy széles képet kapva az iskolában zajló tevékenységekről.

A program keretében a suli jelenlegi diákjai fognak beszélni az iskolai életről és vezetik körbe az épületben az érdeklődőket.

A Református Gimnáziumban a hagyományokhoz híven idén is három kilencedik évfolyamos osztály indul, egy filológia, egy teológia és egy matematika-informatika profillal.

 

Ismét ügyeskedtek a Refis kisdiákok!

Március 20.-án tartották Lázáriban a Petőfi Sándor szavaló versenyt amelyen közel 60 gyerek mérte össze tudását.  A Refis kisdiákok idén is taroltak. Az I-II. osztályok kategóriájában Loga Szilárd I.  osztályos tanuló ért el első helyezést, felkészítője Pándi Beáta tanítónő, míg a III-IV. osztályosok versenyében a zsűri  Mekker Martint értékelte első helyre . A második helyezést is Refis diák szerezte meg, Ilonczai Zsófia, mindkettő Mekker Melinda tanító néni tanítványa. Loga Szilárd és Mekker Martin az első díj mellett a City Rádió különdíját kapták. Ezzel meghívást nyertek a Rádióba, ahol ismét elszavalhatják verseiket, amelyet a  közönség Április 11.-én a Magyar Költészet Világnapján hallgathat meg.
Büszkék vagyunk rátok!

 

Refisek  hétvégéje Nagyváradon

 

refisek Váradon

Immár másodjára került megrendezésre az Anyanyelvi tematikus szaktábor a Refisek körében, de ezúttal,  a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium adott otthont e rendezvénynek.
A tábor keretén belül megrendezésre került a református testvériskolák találkozója is, amelyen részt vett a Szentendrei Református Gimnázium, a zilahi Wesselényi Református Gimnázium és  Szatmárnémeti Református Gimnázium négy négy diája és azok kísérőtanárai.
E tábor fő céljai közé tartozik az anyanyelvünk ápolása, hagyományain megőrzése s nem utolsó sorban az iskoláink diáksága közti kapcsolat ápolása. Ismételten nagy sikernek örvendett e rendezvény. Alkalom került az különböző térségből érkező diákok prezentációjára, amely által mélyebb betekintést nyerhettünk az iskolák tevékenységeibe, hétköznapjaiba s nem utolsó sorban megismerkedhettünk a diáktanácsok munkásságával. Számtalan megvalósításra váró ötlettel gazdagodtunk mindnyájan, amely kivitelezése nem okoz ördöngösséget a közeljövőben.
A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium Diáktanácsa érdekes programokat szervezett mind a diákok, mind a tanárok számára. A Március 15.-i eseményekre való tekintettel, a híres Pilvax kávéház megelevenedett előttünk, s részesei lehettünk e történelmi helyszín életének is. A nagyváradi DT-sek ugyanis egy termet berendeztek , amely a Pilvax kávéház korhű másolata. S ha már a helyszín megidézése került, akkor nem feledkezhetünk el népünk egyik legnagyobb ünnepéről sem, Március 15.-ről, melyen számos magyar elődünk, oly bátorságot tanúsított. Tetteikre egy felolvasás keretein belül is megemlékeztünk, így adózva emléküknek. Felolvasásra került az elmaradhatatlan Petőfi alkotás a Nemzeti dal s sok más tiszteletre méltó mű.
A tábor elérte a célját, ugyanis számtalan immár ismerős arccal találkoztunk, s az előző táborban kialakult barátságok megerősödtek, s számtalan új is kötődött. Meglehet, hogy különböző helyekről érkeztünk, különböző korosztályhoz tartozunk, de egy közös bennünk, éspedig mindannyian Refisek vagyunk, továbbá Isten gyermekei, bárhol is legyünk mindig összetartozunk.
Mindössze egy közös hétvége elég volt ahhoz, hogy egy remek kis csapat összekovácsolódjon, számtalan ismerettel s élménnyel gazdagodjunk, játszva tanuljunk s megismerjünk egy gyönyörű várost: Nagyváradot.
A búcsú mindenki számára nehezen ment, mivel megszoktuk már lassan egymást. De szerencsére nem sokára ismét találkozunk, ugyanis ez a kezdeményezés tovább folytatódik sorra látogatva a testvériskolákat s nyáron visszatérünk a kiindulási ponthoz, Nagytarnára s közösen megépítünk majd egy szalmaházikót. Mondhatni, hogy ez a házikó, kicsit mindannyiunk otthona lesz.
Záróakkordként, megszeretném jegyezni, hogy Refisnek lenni jó, sőt nagyon jó. S nem utolsó sorban köszönjünk a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium vendéglátogatását illetve a DT munkáját, miszerint közösen emlékezhettünk március 15. eseményeire s róhattuk le tiszteletünket nagyjaink előtt.

 

 

 

 


 

 

Gólyatábor 2014

 

tábor

Isten kegyelméből a 2014 – 2015-ös tanév már elejétől számos programot tartogatott a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjainak és tanárainak, amelyekről rendszeresen be is számoltunk. A zsúfolt szeptembert követően október eleje sem hozott „enyhülést” tevékenységek tekintetében: a hétvégén több párhuzamos programon is részt vettünk.
Az egyik ezek közül a gimnázium történetében először megszervezett „Gólyatábor” volt. Templom és iskola szoros együttműködésének köszönhetően a Szatmári Református Egyházmegye lehetővé tette iskolánk kilencedikes tanulói számára, hogy két napot együtt tölthessenek a nagytarnai Ökotáborban a felebaráti szeretet, ismerkedés és csapatépítés jegyében. A programon 53 tanuló és 5 kísérőtanár vett részt.
Péntek délután három órakor indultunk autóbusszal a táborba. Az ismerkedés és csapatépítés már az úton elkezdődött: csaknem végigénekeltük a mintegy egyórás utat. Megérkezésünket követően a szervezők nem sok időt hagytak a lazításra, hiszen a beköltözést követően azonnal elkezdődött a tevékenységek hosszú sora. A Gólyatábort áhítattal kezdtük. A 96. Zsoltár verseivel, énekkel és közös imával adtunk hálát az Úrnak a lehetőségért és kértük, hogy tegye mindannyiunk számára emlékezetessé és hasznossá az eseményt.
Az első feladat komoly kihívás elé állította az osztályokat. Háromnegyed óra állt rendelkezésükre, hogy elkészítsék a csapatok címerét, osztályhimnuszt komponáljanak és rövid bemutatkozó műsort állítsanak össze. Mindezeket a határidő leteltével be is kellett mutatni a többi csapat előtt, majd a végén szavazás alapján dőlt el, hogy melyik osztály teljesített a legjobban ebben a versenyszámban. Ezt követően olyan játékos feladatokat kellett a csapatoknak megoldani a délután hátralevő részében, amelyek az együttműködést, a hatékony kommunikációt és az egymásra való odafigyelést hivatottak erősíteni, fejleszteni. A játékot egy csoportos relaxációs gyakorlattal fejeztük be, majd egy kötetlen beszélgetésre került sor, amely során mindenki elmondhatta, hogy mi tetszett neki leginkább az első nap programjában.
Az aktívan töltött idő után mindenki nagy örömmel várta a vacsorát. Az étkezések külön érdekességei voltak a programnak, mivel minden alkalommal más-más osztály vállalta az étel előkészítése, a terítés, a felszolgálás, majd a takarítás és mosogatás feladatát. A nap zárásaként megtekintettük a János Evangéliuma alapján készített, Jézus életéről szóló filmet, melynek címe Isten Fia.
Szombat reggel négy diákpresbiter társaságában érkezett közénk Ilonczai Zsombor iskolalelkész, aki a program további részét vezette. A diákpresbitériummal közösen ügyességi vetélkedőt szerveztek, amely kitöltötte az egész délelőttöt, és biztosította a jó hangulatot. Az aktív mozgással és szurkolással töltött időnek köszönhetően jó étvággyal fogyasztottuk el az ebédet, amely egyben a tábor búcsúebédje is volt. Ezután mindenki pakolással és takarítással töltötte az időt. Alig végeztünk ezzel, már meg is érkezett az autóbusz, hogy hazaszállítson bennünket.
Összességében elmondhatjuk, hogy az első Gólyatábor nagyon sikeres volt, és ha fáradtan is, de lélekben feltöltődve tértünk haza szombat délután.
A résztvevők ezúton szeretnének köszönetet mondani a Szatmári Református Egyházmegyének és a Szatmári Református Gimnázium vezetőségének, hogy lehetővé tették a Gólyatábor megszervezését. Hasonló módon köszönet illeti Simpf – Boros Imola iskolapszichológust a tevékenységek megtervezéséért és a program lebonyolításáért. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Ilonczai Zsombor iskolalelkész és a Diákpresbitérium képviselőinek áldozatos munkáját is. Reméljük, hogy ez alkalommal is sikerült hagyományt teremteni, és az elkövetkező évek Gólyatáborai hasonlóan jó hangulatúak és legalább ennyire sikeresek lesznek.
A táborozók nevében,
Póti Eduárd – János, a IX.A. osztály osztályfőnöke.

 

 

 


 

 

Négy refis iskola diákjai táboroztak Nagytarnán

 

Az elmúlt hétvégén a nagytarnai Ökotáborban rendezték meg négy református testvérgimnázium (Szentendrei Református Gimnázium, a Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, a Zilahi Wesselényi Református Gimnázium és a Szatmárnémeti Református Gimnázium) diákpresbitereinek és irodalomkedvelő diákjainak találkozóját. A találkozó az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által meghirdetett „Szülőföldi Anyanyelvi Szaktábor" nyertes pályázata   volt.

A szombat reggeli induláskor még mindenki kissé feszengett, alig beszélgettek a fiatalok, de szerencsére a táborban feloldódott a hangulat. Vidám játékok, kommunikációs gyakorlatok segítették a kapcsolatteremtést. Tapasztalatokat cserélhettek, betekintést nyerhettek testvériskolák diákéletébe, ötleteket meríthettek az iskolában töltendő idő színesebbé tételéhez.

A délelőtti bemutatók hozzájárultak a közös értékek felismeréséhez, mint például  a hagyományápolás, nagyjaink megbecsülése,  az anyanyelv személyiségfejlesztő ereje.  A csendesnap, a farsang, a Márton-napi mulatság, a szalagavató nélkülözhetetlen eseményei diákéletnek, de ezek mellett zenés, játékos rendezvények is tarkítják a hétköznapokat, versenyek, vetélkedők fejlesztik a diákok kreativitását,- derült ki a fiatalok bemutatóiból.

A délutáni  szakmai tevékenységek izgalmas pillanatokat jelentettek, s  igen nagy sikernek örvendtek.  A ,, Versimpro" -nak keresztelt feladat, mint ahogy a neve is mutatja,  az irodalomhoz köthető,  rögtönzött versírás. A vers tematikája illetve formája (műfaj, ritmus, rímelés ) nem volt kötött, egyedüli kikötés volt: a megadott tíz szót bele kellett foglalni a műbe.

A második tevékenység, minden csapatos vetélkedő nélkülözhetetlen része,: a ,, Mondjam vagy mutassam? ''.  E feladat keretei között a nonverbális kommunikáció fejlesztése volt a hangsúlyos. Sorsolás révén kapták meg a csapatok az adott feladatokat,  amelyeket el kellett mutogatniuk.  A feladatok különböző bibliai történetek bemutatásából álltak.

A harmadik tevékenység örvendett a legnagyobb sikernek, ez a verbális illetve nonverbális kommunikáció és vitakultúránk fejlesztését tűzte ki  célul. A következő témákról disputálhattunk: a gyermek nem tudja eldönteni, hogy neki mi a jó, az iskola megöli az egyéniséget, ne együnk húst, a barátságra manapság nem jut idő,  a számítógép magányossá tesz. Egy adott csapat egyik része az adott téma mellett, míg a másik része ellene érvelt. A disputa után  néhány témát közösen is megvitattak a fiatalok, így kellemes, igen érdekes beszélgetés és baráti hangulatú tapasztalatcsere alakult ki.

Az est folyamán  táncházra is sor került, így támasztva alá a mondást ,, ép testben, ép lélek.'' A nap első felében szellemi síkon mozogtak a diákok, az agytekervényeiket mozgatták.  A tánc nem csak a testüket, hanem a lelküket is igénybe vette, békét és harmóniát teremtve bennük.  Tábortűzi dalok is felcsendültek, és néhány gitár is előkerült, így teremtve kellemes hangulatot.

A tábor célja az anyanyelvünk létfontosságú szerepének tudatosítása, nyelvünk ápolása, a magyar diákok közötti kapcsolatok fejlesztése  határoktól függetlenül.   Anyanyelvünk az egyik vagy talán a legfontosabb összekötő kapocs  közöttünk, amit ápolni, védeni, megőrizni kell, az identitás- és személyiségfejlesztés legfontosabb eszköze.

A programok  fő célja  a fiatalok szókincsének bővítése, a tudatos és igényes nyelvhasználat gyakorlása s nem utolsó sorban a diákok ismerkedése, baráti kapcsolatok lehetőségének megteremtése.

„Nyugodtan, túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a tábor felejthetetlen élmény volt minden egyes résztvevő számára, függetlenül attól, hogy tanár avagy diákként vett részt benne.  Minden egyes résztvevő örömmel venne részt hasonló jellegű rendezvényen", volt a résztvevők végső konklúziója.

 

 


 

 

REFIS KISGÓLYÁK TÁBORA

 

Itt van az ősz, itt van újra, gyülekeznek a piros lábú, piros csőrű gólyák a mezőkön, és gyülekeznek a kisebb-nagyobb gólyák az iskolák udvarán. A Református Gimnázium kis ötödikesei is összegyűltek: hat környező faluból és négy szatmári iskolából összesen 31-en. S hogy az ismerkedés, barátkozás, közösséggé alakulás könnyebben menjen, már az első hétvégét együtt töltötték a hagyományteremtő jelleggel idén először megrendezett Gólyatáborban Nagytarnán.
Péntek délután 21 kisdiák, 15 szülő, az osztályfőnök, Jékel Zsuzsanna és az iskolapszihológus, Simpf Boros Imola megérkeztek az ökotáborba. Miután mindenki elhelyezkedett a hálótermekben és a palackházakban, a gyerekek szabadtéri csapatépítő foglalkozáson vettek részt az iskolapszihológus vezetésével, az anyukák nekiláttak a vacsorakészítésnek, az apukák pedig a tábortűzet és a szalonnasütést készítették elő. A közösen elfogyasztott  vacsora után a felnőttek kedélyesen elbeszélgettek a tábortűz fényénél, a gyerekek pedig fáradhatatlanul játszottak, ismerkedtek,  beszélgettek, sétálgattak és ijesztgették egymást a sötétben. Az esti mesét szülők és gyerekek együtt mesélték, így aztán a Piroska és a farkas egy igen bizarr verzióját sikerült összehozni.
Szombat reggel meglepően korán ébredt a gyereksereg. A közös reggelit követően a kisdiákok szabadtéri csapatjátékokban vettek részt, majd közös relaxációs gyakorlatot végeztek, mindezt az iskolapszihológus vezetésével. Záró mozzanatként az osztályfőnök felolvasta kedvenc gyerekkori meseregényének, a Mary Poppinsnak az első fejezetét, melyet a gyerekek valóban érdeklődéssel  hallgattak végig. A délelőtti programokat barátságkörrel és egy nagy közös öleléssel  zárta az osztály. Amíg a diákok csapatot építettek, a szülők megfőzték az udvaron a bográcsgulyást. Nagyon finom lett! Indulás előtt a gyerekek rögtönzött koncertet adtak a szülőknek az osziórán és a buszon megtanult népdalokból, köszönönetképpen a kellemes hétvégéért. Hatalmas, 10 másodperces közös ölelés zárta a Református Gimnázium első ötödikes gólyatáborának programját.
És hogy ki hogyan érezte magát, arról álljon itt néhány vélemény diákoktól és szülőktől: "Nagyon jól éreztem magam, mert együtt nevettünk és játszottunk." "Nagyon jó volt fröcskölni a lányokat, és jó volt focizni, meg emelgetni a nagy köveket." "A kirándulás nagyon jó volt és tetszett, főleg mikor késő estig fociztunk, de a gulyás nem." "Nekem a pszihológussal való játékok és a tó körüli barátkozás tetszett." "Nekem az tetszett, mikor este kint voltunk és szalonnát sütöttünk." "Annak ellenére, hogy nem ismertük egymást, nagyon jó volt, sokat játszottunk és szórakoztunk, nagyon örültem, hogy a szüleim is eljöttek." "Nagyon jó volt késő estig fociztunk, szalonnát sütöttünk. Reggel pedig hajnalban már felkeltünk jó volt. Én szívesen megismételném." "A kirándulás volt a legszebb élményem, mert kötekedtünk a lányokkal." "Nagyon jó volt a péntek esti mese Piroskáról meg a farkasról, amit mi szülők kellett elmeséljünk a gyerekeknek." "Ez a tábor különleges élményt nyújtott számomra, a férjem és a kisfiam számára is. Gyakrabban is lehetne ilyen érdekes és kellemes időtöltést szervezni szülő és gyerek részére." "Nagyon jó alkalom volt ez a kirándulás arra, hogy jobban megismerjük egymást az osztályfőnöknővel és a szülőkkel. Külön öröm, hogy mindenki részt vett a közös főzésben, mosogatásban, takarításban, beszélgetésben és mesélésben. Jó kis csapat leszünk!" "Örömmel tölt el, hogy ismét gyerek lehettem, úgy játszhattam az iskolás nebulókkal, mint gyerekkoromban." "Nem igazán sajnálom, hogy nem mentem Nagytarnára kirándulni az osztálytársaimmal, mert nem szeretem az ottalvós kirándulásokat, de ahogy hallottam, érdemes lett volna elmenni." "Hát én sajnos nem voltam a kiránduláson, mert nem engedtek, de szerettem volna menni, és ahogy mesélték a többiek, azt hallottam, nagyon jó volt." "Ha én ott lettem volna, minden éjjel fociztam volna és beszélgettem volna és csináltam volna sok fényképet és feltettem volna a fészbukra."
Szerintem is jó kis csapat leszünk!
Jékel Zsuzsanna
osztályfőnök

 


 

 

Fűben fában egészség

 

Fűben fában egészség- ez a címe annak a projektnek, melyet idén nyert el a Bethlen Gábor Alap jóvoltából a Szatmárnémeti Református Gimnázium elemi tagozata.
Számtalan lehetőségünk van a projekt élménydús megvalósítására, hisz körbevesz minket a természet, s fontos, hogy a gyermekeket hasznos és értékes, egész életükre kiható információkkal vértezzük fel,- tájékoztatott bennünket a projekt vezetője, Pándi Beáta tanítónő.        
  A megye változatos tájegységein működő partneriskolákkal együtt a gyerekeknek alkalmuk lesz feltérképezni azokat a gyógynövényeket, amelyek körülvesznek minket, gyógyirt  biztositanak számos betegségekre, s nem kell tartani a mellékhatásaitól.
Az elméleti információkat  a gyerekek gyakorlati tapasztalatszerzéssel egészítik ki ( begyűjtés, szárítás, változatos felhasználás,).
A projekt célja, hogy fejlessze, meghonosítsa az iskolai oktatásban és az  iskolán kívüli természetvédelmi  és tehetséggondozó  tevékenységeken keresztül a gyerekek aktív foglalkoztatását.
Fontos, hogy a tanulók  gyakorlati tevékenységek során ismerjék fel a környezetükben fellelhető gyógynövényeket, a napi tapasztalatokat  tudják rendszerezni,  alkalmazni. A környező világ tevékeny megismerése által olyan készségeket, jártasságokat szereznek a kisiskolások, melyek szerves részei lesznek egy környezettudatos, környezetszerető életmódnak.
Ma zajlott a projekt-nyitó rendezvény, amelyen meghívott előadóként Szilágyi Andrea gyógynövény szakértő tartott interaktív foglalkozást a kicsiknek. Megismerhették a most szedhető gyógynövényeket, begyűjtési szabályokat, felhasználási javaslatokat tudtunk meg a szakertőtől.

Pándi Beáta


 

 

Válaszd a Refit!

 

Király L. Kánya Czibere Z.  
Mekker M. Máthé G. Csatéri L.  
Sámi Zs. Bartók B. Bota K.  
Kovács A. Szénás Z. Pop T.  

 

Iskola másként -

programajánló diákjainknak!

 

 

 

 

 

 


 

 

Mihai Eminescu szavalóverseny a Refiben

 

Az idén negyedik alkalommal szervezte meg iskolánk a Mihai Eminescu szavalóversenyt.

A csütörtöki(2014 január 30) szavalóversenyen idén 70 diák vett részt, három kategóriában: voltak, akik szavalták, voltak akik megzenésített verzióban adták elő a költeményeket, mások dramatizálva mutattak be egy-egy verset.

A Református Gimnázium dísztermében megtartott szavalóversenyen általános és középiskolás, magyar tannyelvű osztályban tanuló diákok vettek részt. Színpadra léptek a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont, a Református Gimnázium, az Élelmiszeripari Líceum, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium és a Nagykárolyi Elméleti Líceum diákjai.

A szavalóversenyt a házigazda iskola tanárainak kórusa nyitotta meg, akik megzenésített Eminescu-verseket adtak elő.

Az általános iskolások versmondó kategóriáját Varga Gabriella (Református Gimnázium) nyerte, második díjban részesült Nagy Botond és Doroghi Jennifer (Református Gimnázium), harmadik díjat nyert Suciu-Györfi Cristina (Hám János Római Katolikus Líceum), dicséretben pedig Moroz Hannelore (Református Gimnázium) részesült.

A középiskolások versmondó kategóriáját Gerényi Dalma (Hám János Római Katolikus Líceum) nyerte meg, második lett Rappert Balázs (Hám János Római Katolikus Líceum), harmadik díjat kapott Pengász Attila (Hám János Római Katolikus Líceum), Sinka Vivien (Református Gimnázium) pedig dicséretben részesült.

A zsűri két különdíjat is kiosztott, ezt kiváló teljesítményéért Pop Titusz (Református Gimnázium) és Kis-Kasza-Cserés Roland (George Emil Palade Élelmiszeripari Líceum) vehette át.

A megzenésített versek kategóriában az általános iskolások körében a Hám János Római Katolikus Líceum csapata - Scheitli Krisztina, Pfeifer Melany, Szép Bence, Sultész János-Lehel - győzött, második lett Református Gimnázium csapata - Kerekes Barbara, Nagy Tamara, Plébán Ingrid, Moroz Hannelore, Varga Viktória, Mesaros Amanda -, harmadik díjban részesült Mesaros Amanda és Rédai Ádám (Református Gimnázium) duettje.

A középiskolások versenyét a Gerényi Dalma-Paulik Réka (Hám János Római Katolikus Líceum) duett és a nagykárolyi Elméleti Líceum csapata - Nagy Anita, Vitéz Júlia, Putovici Ábel - nyerte meg, második lett az Elméleti Líceum csapata - Gaja Dalma, Pongrácz Henrietta, Varga Nicolette, valamint az őket hangszeren kísérő Csizma Regina, Mezőfényi Petronella és Mezőfényi Noémi -, a harmadik díjat pedig a Református Gimnázium Erdei Adina és Csáki Zoltán alkotta duettje vihette haza, őket hangszeren Mihály Lénárd kísérte.

 


 

 

Játszva tanulunk angolul...

 

Az előző iskolai évekhez hasonlóan, idén is játszva tanulnak közösen a Református Gimnázium és a 10-es Számú  Általános Iskola diákjai. A két intézmény immár ötödik éve ápol partnerkapcsolatot, a diákok évről évre lelkesen várják a következő találkozást.
Eddig az V-VIII osztályosok tapasztalhatták meg milyen jó együtt tanulni, játékos feladatokat megoldani, idén viszont Mekker Melinda (Református Gimnázium) és Fülöp Andrea (10-es Számú  Általános Iskola) másodikosaira esett a választás. Mindkét osztály ugyanazt a tankönyvet használva próbálja elsajátítani az angol nyelv alapjait, innen jött a nyelvtanárok ötlete: célszerű lenne fejezetlezáró ismétlő órát tartani, mikor a gyerekek megmutathatják, mit tanultak az eddigi órákon.
A szerdai találkozásra a Református Gimnázium dísztermében került sor 10 órai kezdettel, az intézmény angoltanára, Kun Noémi tartott ismereteket megszilárdító és egyben ismeret ellenőrző órát játékos feladatok segítségével. A refis másodikosok igazi házigazdákként fogadták a 10-es Számú Általános Iskola másodikosait, angolul köszöntötték őket majd csapatokban és párban dolgozva közösen tanultak. Négy témakört érintve (a számok, a színek, a formák valamint az angol ábécé )–  a gyerekek festettek, betű- és képkártyákat párosítottak, énekeltek és angol mondókákat ismételtek, illetve tanultak meg. A találkozó végén egy mesét néztek angolul, majd elfogyasztották a jól megérdemelt édességet. Búcsúzáskor a Református Gimnázium diákjai egy könyvjelzőt ajándékoztak a vendégül látott gyerekeknek és örömmel vették át a 10-es Számú  Általános Iskola diákjaitól kapott ajándékot, egy ötletesen elkészített karacsonyfát.

               

Simpf Mădălina, a 10-es Számú  Általános Iskola angol tanára elmondta, hogy szeretettel várják a kis refiseket legközelebb, de addig továbbra is lelkiismeretesen kell tanulni és elkészíteni a házi feladatot.

Kun Noémi - angoltanár

 


 

 

"Együtt a refiért" 2013

 

A 2. alkalommal megservezett jótékonysági estet idén is Szilágyi Éva igazgatónő nyitotta meg. Az igazgatónő örömmel számolt be arról, hogy a református oktatás óvodától egyetemig szinte teljes egészében megvalósult. Az óvoda, az előkészítő, első és második osztály mellett általános iskolás és középiskolás református oktatás is zajlik a gimnáziumban. A posztliceális református képzés mellett nagy esély van rá, hogy rövid időn belül a Partiumi Keresztény Egyetemmel korábban megkötött együttműködési szerződés is életbe lép majd — jelentette ki Szilágyi Éva. Ezt követően Nt. Nagy Sándor nagykárolyi esperes, a jótékonysági est fővédnöke szólt az egybegyűltekhez. Az esperes a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének, Ft. Csűry Istvánnak az üdvözletével kezdte meg ünnepi beszédét. Ezt követően a Biblia 124. zsoltárának verseiből idézett az esperes. Nt. Nagy Sándor szerint nem csak a múltba kell visszatekintenünk s a régi eseményeket, megvalósításokat felelevenítenünk, hanem „az ige által” bizalommal a jövőbe is kell tekintenünk. Hinni kell azt, hogy évtizedek múltán is lesz református oktatás, s a gimnázium erkölcsi nívója megmarad, s az évek múltával megerősödik. Az esperes köszöntője után az iskola diákjai léptek színpadra. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megpróbált hozzátenni valamit a rendezvényhez s előadásával emelni a jótékonysági est fényét. A közel egyórás program végén egy közös diák-tanár éneklésre került sor. Ezt követte az ünnepi vacsora a gimnázium tornatermében. Szilágyi Éva igazgatónőtől megtudtuk, a jótékonysági rendezvény során 17 ezer lej gyűlt össze a tetőszerkezet javíttatására, azonban több olyan személy is jelezte adományozási szándékát, aki nem tudott részt venni a bálon. Szilágyi Éva igazgatónő, Nt. Nagy Sándor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye és a rendezvényen szintén megjelent Nt. Kovács Sándor, a Szatmári Egyházmegye esperese köszönetüket fejezik ki az adományozóknak.


 

 

A Szatmárnémeti Református Gimnázium gólyabálja 2013

 

A Református Gimnázium idei country-tematikájú gólyabálján a lányok között Ary Dalma győzött, a bálkirálynő udvarhölgyei pedig Kovács Barbara és Varga Tímea lettek. A fiúk közül Péter Tibor végzett az első helyen, őt Alexa Erik és Oláh Erik követte a pontlistán.


 

 

Márton napi vetélkeső

 

 


 

 

Reformáció Emlékünnepe 2013. október 30

A 400 évvel ezelőtt fejedelemmé választott Bethlen Gábor jegyében

 

Október 30-án ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az a rendezvénysorozat, amelyet a Református Gimnázium diákjai és tanárai szerveztek a reformáció napja alkalmából. Ez alkalomból Nt. Kovács Sándor esperes hirdette az igét. Az ünnepi műsort, a IX. B. valamint X. B. osztályos tanulók egy csoportja mutatta be a Láncos templomban. Ezt követően Szilágyi Éva igazgatónő bemutatta a Múltunk öröksége 4. Kónya László:A református leányiskolák története Szatmár megyében című könyvét, mely a reformáció emlékünnepe alkalmából jelent meg. Ugyancsak az emlékünnep adott alkalmat arra, hogy a Budapest Bakáts Téri Ének-Zenei Ált. Iskola testvérszalagját zászlónkra tűzzük, együtt azzal az emlékszalaggal, amelyet a gimnázium gyermekkórusa 5. évfordulója alkalmából készítettünk ezzel az idézettel: "Szolj ötágú síp zengj magyar ének".


A műsor után a diákok és tanárok átvonultak az iskola épületébe, és ki-ki a maga osztályában vett részt az egyes foglalkozásokon. Az előkészítő osztályos diákok Kálvin-maszkot készítettek, az első és második osztályos diákok kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol gipszkorongokat öntöttek, bibliajelzőket alkottak valamint képeket készítettek gabonamagokból. Az ötödikesek és hatodikosok pedig bibliajelzőt készítettek valamint énekeket tanultak. A hetedikesek egy kiállítást is berendeztek régi és új bibliákból, énekeskönyvekből, konfirmációt és más egyházi eseményeket megörökítő képekből, gipszkorongokat öntöttek és festettek. A nyolcadikos diákok elkészítették a 95 tételt és gipszkorongokat öntöttek és festettek.

Amíg a kilencedikesek kiránduláson vettek részt a rendhagyó napon a történelmi Ugocsában, addig a három X. és XI. osztály részt vett a díszteremben megrendezett kreatív vetélkedőn, melynek célja az volt, hogy elmélyítsék ismereteiket a 400 esztendővel ezelőtt fejedelemmé választott Bethlen Gábor életéről, valamint arról a korszakról amelyet Erdély aranykorának nevezünk.

A tizenkettedikes diákok vitaórán vettek részt pro- és contra érvekkel-Mennyire aktuális ma a Genf erkölcsi megreformálása a kálvini tanok alapján.

A futbalbajnokságot követően diákjaink kozsorút helyeztek el Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem szobránál(Szatmár Szamosnegyedi refrormátus templom cinterme).

Iskolánk díszterme 15 órai kezdettel helyet adott annak a konferenciának, amelyet a Szatmári Református Egyházmegye, a Szatmárnémeti Református Gimnázim, A Szatmárnémeti Szamosnegyedi Református Egyházközség, A Szatmárnémeti Szent István Kör és a Bethlen Gábor Egyesület szervezett az alábbi tartalommal:

Mandula Tibor -Bethlen életpályája

Dr. Molnár János (Debrecen) - Bethlen Gábor fejedelemmé választásának körülményei

Kónya László - Bethlen Gábor szatmári kapcsolatai, valamint egyház és iskolapolitikája.


 

 

Termésnapot tartottak a kis refisek

2013. október 25. péntek

 

 


 

 

Őszirózsa népdalvetélkedő a

Szatmárnémeti Református Gimnázium dísztermében

 

Pénteken október 4.-én 43 kisdiák érkezett iskolánk dísztermébe az immáron második alkalommal megrendezett népdalvetélkedőre.

A megyéből összegyült diákok négy kategóriában versenyezhettek. Az első kategóriában az előkészítős, első és másodikosok szerepeltek, a másodikban a harmadikosok és negyedikesek, a harmadikban a IV. és V. osztályosok, míg a negyedik kategóriában a legnagyobbak, a VII.-VIII. osztályosok szerepeltek.

A gyerekeknek három népdallal kellett készülniük, ezekből egyet ők választottak majd adtak elő, a második népdalt pedig a zsűri választása alapján kellett előadniuk. A Zsűri tagjai egyébként Szejke Ottília elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő, Sárosi Melinda és Cuculeanu Andrea tanítónők illetve Orosz Márta és Herczeg Csilla énektanárok voltak.

A vetélkedőt megelőzően Szilágyi Éva, az oktatási intézmény igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta: örül neki, hogy a tavalyihoz képest sokkal több jelentkező van, de bízik abban, hogy a jövő évben már alig férnek majd a kis népdalénekesek a díszteremben. Szász Piroska főtanfelügyelő-helyettes sikeres szereplést kívánt az izgatott lurkóknak, s megnyugtatta őket: ha nem is lesz mindenki dobogós helyezett, de minden kis énekesre büszke lehet mindenki, hiszen tudásukkal értéket képviselnek.

 

 


 

 

Tanévnyitó istentisztelet,

Szatmárnémeti Református Gimnázium 2013.szeptember 16

 

évnyitó

A Református Gimnázium idei tanévnyitóján Nt. Kovács Sándor esperes úr köszöntötte a szülőket, nagyszülőket, diákokat valamint pedagógusokat.

'Olvasom Isten Igéjét, úgy amint az írva található a Zsolt 25,12-ben:"Azt az embert, aki féli az urat, oktatja Ő, hogy melyik utat válassza."

Az emberi életet utak hálózzák be, és sokszor döntés elé állva kérdezzük a népdal szavaival:"Két út van előttem, melyiket válasszam?" A felolvasott Ige a kérdésre felelve mondja:aki féli azaz szereti, tiszteli, engedelmeskedik és rábízza életét Istenre, - a választás kérdésében oktatást, útmutatást, az útkeresésben - mai fogalommal élve, "navigációt" kap.

Nekünk lelkipásztoroknak, tanároknak szülőknek, barátoknak és családtagoknak az a feladatunk, hogy gyermekeink a Református Gimnázium és a templom falai között az útkeresést és megtalálást tanulják. Az a feladatunk, hogy megtanítsuk gyermekeinket a tiszta keresztyén gondolkodás általi döntéshozásokra. Jelenits István teológus - író és tanár így foglalja mindezt össze.:" A szülők is idegesek és nem tudják már, mire való az iskola. Azt várják tőle, hogy a kész tudásanyagot a gyerek fejébe beletegyék, amivel majd bejut az egyetemre. Holott minden gyereket arra kellene megtanítani, hogy a saját helyzetéből, tehetségéből kiindulva, gondolkodni tanuljon meg."

Sajnos a teljesítményre orientált világunkban hovatovább a gyermeki személyiség egyetlen értékmérőjévé növik ki magukat az osztályzatok. Az "annyit érsz, ahányast kapsz"-sarkított definíció. Valóban, a tanuláshoz jó tanulmányi eredmény kell, de ez nem elég, - még nem minden. Hányan vagyunk, akik a tanulásra serkentő szavakon túl tényleges segítséget, útmutatást, tájékozódást, mintát tudunk adni gyermekeinknek? Miközben a gazdasági alap megteremtésén fáradozunk, - gyakran erőnk fölött -marad-e időnk, türelmünk odafigyelni gyermekeinkre?

Kedves Szülők és nagyszülők! Tisztelt igazgatók, tanárok, tanítók, óvónők és újonnan érkezett pedagógusok! Titeket választott ki az Úr, hogy Igéje szerint oktassátok Református Gimnáziumunk tanulóit, hogy tudják, melyik utat válasszák, melyik vezet a tanuláson túl a kitartás, önbizalom, szeretet, motiváció és célratörő keresztyén magatartás által Isten dicsőségére és felebarátunk épülésére.

Ebben segítsen és oktasson minket Mindenható Istenünk!

Békesség Istentől!'

 


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Arhívum1

Arhívum2

Arhívum3

Arhívum4

 

 

 

 

ugras a tetejéreUgrás a tetejére

Copyright © 2009 Szatmárnémeti Református Gimnázium - Az oldalt készítette Elek Kinga

Országos vallásolimpia

Înscrierea în învăţământul primar 2018 (Előkészítő osztály 2018)

 

 

Nagyjaink